Twoje IP 54.80.173.217

SEO Proxy

Regulamin

 1. SeoProxy.pl jest portalem, który udostępnia publiczne listy proxy.
 2. Kupujący pakiet google proxy ma prawo do otrzymania faktury VAT.
  Kupujący może poprosić o wystawienie faktury w terminie do 7 dni od daty płatności.
 3. Kupujący może mieć więcej niż jedno konto.
 4. Kupujący na swoim koncie może mieć więcej niż jeden pakiet google proxy.
 5. Kupujący otrzymuje losowe proxy do swojego pakietu. Proxy mogą się powtarzać w innych wykupionych pakietach.
 6. Kupujący po opłaceniu pakietu google proxy może go aktywować w dowolnej chwili.
 7. Kupujący po aktywowaniu pakietu musi wprowadzić numer IP, pod którym pakiet będzie używany.
 8. Kupujący oświadcza, że wie jaka jest specyfikacja publicznych proxy.
 9. Kupujący ma świadomość, że publiczne proxy może być tymczasowo niedostępne lub trwale wyłączone.
 10. Kupujący przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną za korzystanie z publicznych proxy.
 11. Kupujący oświadcza, że będzie wykorzystywał google proxy zgodnie z prawem polskim jak i międzynarodowym.
 12. Kupujący nie będzie wysyłał spamu, ani nie będzie działał na szkodę innych poprzez proxy.
 13. Kupujący nie będzie udostępniał wykupionych pakietów.
 14. Kupujący opłacając pakiet otrzymuje określoną ilość google proxy z wybranego pakietu.
  W sytuacji gdy działających google proxy jest mniej niż w wykupionym pakiecie, kupujący wyraża zgodę na otrzymanie mniejszej ilości google proxy bez zadośćuczynienia za mniejszą ilość google proxy.
 15. Kupujący ma prawo do modyfikacji swoich danych oraz całkowitego usunięcia konta z portalu SeoProxy.pl.
  Na prośbę kupującego administrator portalu usuwa konto kupującego.
  Usuwanie konta kupującego odbywa się bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane pakiety.
 16. Kupujący używając programu okienkowego na komputer wyraża zgodę na pobieranie google proxy z SeoProxy.pl oraz na wysyłanie znalezionych google proxy do SeoProxy.pl.
 17. SeoProxy.pl ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który działa na szkodę portalu SeoProxy.pl,
  bez zwrotu pieniędzy za wykupione pakiety.
 18. SeoProxy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty związane z używaniem google proxy.
 19. SeoProxy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie serwera u hostingodawcy.
 20. SeoProxy.pl udostępnia tylko publiczne listy proxy, które są dostępne w Internecie.
 21. SeoProxy.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez powiadamiania użytkowników. Regulamin jest dostępny na stronie www.seoproxy.pl/regulamin.
 22. SeoProxy.pl zastrzega sobie możliwość całkowitego wyłączenia serwisu w każdym momencie lub okresowego zawieszenia działania.
  Przy całkowitym wyłączeniu portalu SeoProxy.pl użytkownik może ubiegać się o zwrot pieniędzy z niewykorzystanych dni z pakietu.
 23. SeoProxy.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.
 24. Kontakt z SeoProxy.pl w sprawie pomocy technicznej, reklamacji lub innych spraw odbywa się poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem www.seoproxy.pl/kontakt.